Soorten waarden en voorbeelden

In uw missie en visie op het leven begeleiden uw waarden u als een constante referentie in actie. Op het niveau van actie zijn gelukkige gebeurtenissen gebeurtenissen die zijn afgestemd op de doelen die jou definiëren. Elke persoon is uniek en dat geldt ook voor hun waarden. Welke soorten effecten zijn er? Waarden zijn belangrijk in relatie tot persoonlijke, gezins-, sociale, werk- en universele aspecten.

Persoonlijke waarden
Het eerste type waarden zijn persoonlijke waarden. Persoonlijke waarden zijn de belangrijkste principes die ons leven in de praktijk en bij besluitvorming beheersen. Deze waarden zijn niet alleen aanwezig in de levensstijl, maar ook in de interpretatie van de werkelijkheid, aangezien ieder mens dit doet vanuit het perspectief van zijn eigen blik. Rondom deze reflectie kunt u uw niveau van zelfkennis vergroten, aangezien het een oefening in introspectie is.

Menselijke waarden
Een andere klasse van waarden zijn mensen: wat zijn menselijke waarden? Dit soort waarden zijn waarden die overeenkomen met de reeks normen die het mogelijk maken om in harmonie in de samenleving te leven. Ze hebben te maken met handelen ten gunste van samenleven met anderen.

Familiewaarden
Het verhaal van een mens krijgt een bredere betekenis door de context van groei. Het gezin is dat sociale referentiekader. Familiewaarden zijn die onzichtbare gebruiken of wetten die het familiesysteem verenigen en van generatie op generatie worden doorgegeven. Familiewaarden zijn erg belangrijk en ze inspireren ook films die de sterke en zwakke punten van de protagonisten van de plot laten zien, verbonden door een gemeenschappelijk verhaal. Als elk mens uniek is, is elke familie uniek.

Maatschappelijke waarden
In relatie tot het vorige punt, heeft het leven van een mens ook betrekking op zijn omstandigheden. Variabelen die verband houden met de familie en sociale omgeving van die hoofdrolspeler. Sociale waarden zijn essentieel om het samenleven met anderen te versterken door middel van banden die uitgaan van deze sociale waarden. Sociale systemen kunnen afkomstig zijn van het paar, de groep vrienden, collega’s, de inwoners van een stad, enzovoort. Deze waarden kunnen verband houden met sociale vaardigheden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *